Vrijheid / schrapping / transfert

Belangrijke data voor de leden met een Volley Vlaanderen competitie-vergunning (inclusief niet-speler)

Volleyschool/speeltuin: Deze leden worden automatisch geschrapt op het einde v.h. seizoen. Uitzondering vormen zij die een competitie-vergunning bezitten om deel te kunnen nemen aan de U11-competitie. Zij moeten dus rekening houden met onderstaande procedures.

Vrijheidsaanvraag: Van 1 maart tot 15 april,formulier invullen en aangetekend* versturen.
*aangetekend naar het secretariaat van Volley Vlaanderen, je mag het per gewone post opsturen naar de secretaris of ingescand via e-mail.

Overgang in onderling akkoord (transfert): Vanaf 16 mei tot en met 31 december: info bij het bestuur (van de betrokken clubs)

Schrappingsperiode 1: Vanaf 16 april tot en met 30 april, info bij het bestuur 

Schrappingsperiode 2: Vanaf 1 september tot en met 15 september: Enkel voor U15, U13, U11, info bij het bestuur