Wil jij ook vrijwilligen bij onze club? Bij Smash Neerijse zijn vrijwilligers meer dan welkom. 

Hier volgt wat informatie :

 • Onze gegevens: 
  • Volleyclub Smash Neerijse, Feitelijke vereniging
  • pa. Leuvensebaan 47, 3040 Huldenberg
  • Verantwoordelijken vrijwilligersbeleid: Hans Vanderlinden, Kristel Malu  
 • Wat doen we: We bieden volleybal aan voor jong en oud in de regio rond Huldenberg, Overijse, Hoeilaart
 • Verzekeringen:
  • Gratis Vrijwilligersverzekering (Erkenningsnummer: GVV61144893)
   • De polis dekt zowat alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet kunnen uitoefenen, van uitvoerend tot praktisch, organisatorisch of intellectueel werk.  De verzekering geldt zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten voor:
   • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
   • Rechtsbijstand
   • Lichamelijke ongevallen
  • ETHIAS( Via Volley Vlaanderen): 
 • Vergoedingen? Vrijwilligen bij Smash Neerijse gebeurt op onbezoldigde basis. Vanaf 1 april 2023 stellen we voor elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst op.
  • Kom je vrijwilligen op regelmatige basis (trainers), dan worden je onkosten vergoed op basis van een forfaitaire kostenvergoeding. Dit wordt eveneens vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.
 • Geheimhoudingsplicht: Indien de vrijwilliger kennis krijgt van vertrouwelijke en geheime informatie die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk, mag hij/zij deze niet bekend maken of gebruiken tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. 
 • Uittreksel strafregister: Kom je door je vrijwilligerstaak in nauw contact met onze jeugd, dan vragen we je een bewijs van Goed gedrag en Zeden ter inzage.