Smash Neerijse is aangesloten bij Volley Vlaanderen en verzekerd via de volgende polissen:

Een (sport)ongeval gehad?

  • Download hier het ongeval aangifteformulier
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in
  • Laat het Geneeskundig getuigschrift (LUIK C) invullen door de geneesheer
  • Bezorg al deze gegevens aan de clubsecretaris (Kristel Malu), zij zal op basis hiervan de online aangifte doen bij Ethias. Er wordt geen papieren aangifte gestuurd naar ethias om een dossier te openen.
  • U ontvangt van de secretaris het document “Bericht aan ethias terug te sturen” met hierop het dossiernummer dat werd toegekend.
  • Vervolledig het document met het rekeningnummer, onderteken het en stuur het door naar Ethias.
    • Verkeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
  • Het is aangewezen om de stavingstukken en de vergoedingsaanvraag in te dienen wanneer het slachtoffer genezen is (maak steeds een copie en noteer altijd het dossiernummer)
  • OPGEPAST! Alvorens te herbeginnen met de trainingen/wedstrijden moet een attest van genezing opgestuurd worden om verzekerd te blijven in “het geval van verval”.

 Meer (technische) details over de verzekering vind je hier op de VOLLEY VLAANDEREN site.